Livets Dans Terapi
Hvad er kunstterapi?

Hvad er kunstterapi?

Kunstterapi er en psykoterapeutisk behandlingsmetode, hvor det kreative element indgår.

Forudsætninger

Kunstterapi kræver ingen særlige kunstneriske forudsætninger og er derfor for alle. Det interessante i kunstterapi er, hvad der udtrykkes, det er f.eks. helt i orden at tegne tændstikmænd eller lign.

Kunstterapi kan hjælpe dig med

Forskning viser, at kreative processer sætter gang i hjernen på nye måder og sammen med samtaler kan kunstterapien medvirke til positive forandringer og bedring af livskvaliteten, hvad enten problematikkerne er:

  • Behandling af kriser, sorg, stress, angst, depression og lavt selvværd
  • Forståelse af din egen livshistorie
  • Motivation og vilje til at skabe dig det liv du ønsker
  • Brugbare værktøjer til at foretage ændringer i dit liv
  • Personlig vækst eller
  • Indre ro og balance

Målgrupper

  • Børn, unge og voksne der befinder sig i en vanskelig livssituation og oplever problemer med stress, sorg, krise, depression, angst eller lavt selvværd
  • Personer der ønsker selvudvikling og øget bevidsthed i forhold til hvordan tanker og følelser påvirker deres relationer til andre og egen oplevelse af livskvalitet
  • Personalegrupper der ønsker workshops i kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering
  • Institutioner der ønsker at kunne tilbyde kunstterapi som en del af et behandlingstilbud

Kunstterapeutiske øvelser

Kunstterapiens værktøjer er et fantasiens slaraffenland, med malegrej og musikinstrumenter, ler, blade til udklip, lim og saks mm.

I kunstterapi anvendes der forskellige kreative metoder, hvilket betyder, at du i øvelserne f.eks. kan udtrykke dig via ler, maleri, tegning, digt/fortælling, collager, kropsøvelser, drømme, dans, drama, trommer, visualisering, fantasirejser og meditation.

Teoretisk baggrund

Kunstterapien tager sit udgangspunkt i C.G. Jungs dybdepsykologi og foregår i et kreativt skabende forløb. I kunstterapi skabes der hurtigt kontakt til din kreativitet. Dette er gavnligt fordi, der på denne måde vækkes skjulte sider af din personlighed til live, og du får optimale betingelser for at synliggøre dit følelsesliv og udbygge kendskabet til dig selv. Fordelen ved at arbejde kreativt i terapeutisk sammenhæng er, at du får noget helt personligt og konkret, som du kan forholde dig til. Et udtryk skabt af dig selv, der indeholder vigtige informationer om dine ubevidste sider. Den kreative tilgang er desuden medvirkende til, at den terapeutiske proces ofte går hurtigere end ved normal terapi.

Kunstterapien er en metode til at komme i kontakt med ens ubevidste tanker og følelser og dermed større kendskab til ens psyke.

Læs mere om kunstterapi her: https://www.kunstterapeutforeningen.dk/kunstterapi

Kontakt mig for mere information.

Kunstterapi

Kunstterapi

Kunstterapi

Billeder fra en kunstterapi proces

Kunstterapi
Depression
Kunstterapi
Kvæleren
Kunstterapi
Befriet