Om Mig

Mit navn er Anne Marie Bech.

Jeg er uddannet kunstterapeut og arbejder med en terapiform, hvor maleri, tegning, fortællinger, lyd og bevægelse kan indgå og henvender sil til alle mennesker. Jeg elsker at skabe nye muligheder i livskunsten – kunsten at leve et godt liv. Det handler om at opdage  og vække vores følelser, synliggøre nye sider af os selv og finde andre veje at gå – brobygning mellem ens indre og ydre verden.

Igennem mit liv har jeg været så privilegeret, at jeg har arbejdet med mennesker i alle aldre og med mange forskellige udfordringer. Min livsuddannelse så at sige.

Jeg har i de seneste 20 år arbejdet som ergoterapeut. Først på sygehuset i Holstebro, hvor jeg arbejdede med patienter med gigt og hjerneblødninger. Senere i Holstebro Kommune inden for psykiatrien og som underviser på social- og sundhedsskolerne.

Det betyder, at jeg i dag har en viden og en erfaring, der er holistisk, hvilket betyder, at jeg ser det hele menneske både fysisk, psykisk, social og åndelig. Jeg er desuden Master i innovation og kreativt læringsdesign fra Aalborg Universitet og har et fagligt stærkt fundament til at designe æstetiske læreprocesser som udgangspunkt for skabelse og samskabelse af professions-, uddannelsesmæssig og organisatorisk værdi.

Ved siden af mit firma arbejder jeg i dag som forebyggelses konsulent i Holstebro Kommune.

Da jeg i sin tid tog min uddannelse som ergoterapeut, blev der sået et lille frø – en drøm om, at jeg en dag ville være kunstterapeut lige som den terapeut, der underviste mig en enkelt dag som en del af uddannelsen.

Frøet begyndte at spire, da jeg efter en skilsmisse besluttede mig for at få ryddet op i mit liv. Jeg gik derfor i gang med at uddanne mig som kunstterapeut ved Institut for Kunstterapi i Gadbjerg ved Vibeke Skov. Undervejs i uddannelsen skal man selv bearbejde mange ting, og der er  mange bjerge, der skal bestiges. I dag har jeg lært at stå ved det, jeg tror på.

Jeg er kunstterapeut og som terapeut er det af største betydning, at du kender dig selv og dine egne problematikker således, at du ikke overfører dem på dine klienter. Man kan sige, at du skal kende dit eget indre landskab eller verden for at kunne kortlægge andres. Derfor går jeg løbende selv i terapi.

Kreativiteten er en skabende og helende kraft, der bor i alle mennesker. Det primære formål er ikke at skabe kunst, men at bruge kreativiteten, skaberkraften og skaberglæden som en vej ind til følelser, indre kommunikation, udtryk og fordybelse.
Min opgave som kunstterapeut er at vække den i dig.

Kontakt mig for mere information.

Anne Marie Kristensen

Kunstterapi