Livets Dans Terapi
Priser og kontakt

Priser og kontakt

Undervisnings- og konsulent opgaver

Der udarbejdes indhold og tilbud ud fra kundens ønsker. Kontakt mig for yderligere inspiration og information om workshop, kurser mm.

Terapi

En terapi-session varer 1,5 timer pr. gang. Antallet af nødvendige sessioner varierer fra person til person og aftales derfor løbende.

Terapi-session á 1,5 timer koster 750,00 kr. inkl. moms.
Kontakt mig for yderligere information eller for at bestille tid.

NADA-akupunktur

1 behandling koster 150 kroner
10 behandlinger koster 1.200 kroner

Kontaktinformation

Anne Marie Bech
Mosen 4
7100 Vejle

Telefon: 40 89 43 93
E-mail: terapeuten@livets-dans.dk
CVR:  37 75 32 62

Jeg træffes bedst på hverdage mellem klokken 16  og 19.

Ring til mig, skriv en e-mail eller brug kontaktformularen herunder.

Kontaktformular

  Afbudsbetingelser

  Aftaler kan frit ændres indtil kl. 17 dagen før den bookede tid – gerne tidligst muligt.
  Betaling for afbud senere end kl. 17 dagen før aftalen – 50% af det aktuelle honorar.
  Betaling for afbud senere end kl. 9 samme dag som aftalen – 100% af det aktuelle honorar.
  Betaling foregår umiddelbart efter hver session enten ved kontant betaling eller MobilePay på 40894393.

  Privatlivspolitik

  Hvad der gælder som klient her hos mig i Livets Dans Terapi.

  Etik og beskyttelse af privatlivet, er et vigtigt fundament i en psykoterapeutisk. Det er vigtigt at klienter, som henvender sig her kan gøre det på et oplyst grundlag, og at man kan føle sig tryg ved at ens personfølsomme oplysninger behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

  Tavshedspligt:

  En af de vigtigste regler for de fleste klienter, der henvender sig, er at man som psykoterapeut har fuld tavshedspligt og ikke må dele nogen former for private oplysninger, som terapeuten via arbejdet bliver bekendt med, med andre end klienten selv.

  Der findes sjældne lovgivne undtagelser til dette, som f.eks. at jeg som terapeut skal indgive en underretning, hvis jeg bliver bekymret for et barn eller en ungs trivsel og udvikling, formoder at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, eller at jeg skal handle professionelt hvis en klient sætter sit eget eller andres liv i fare.

  Tavshedspligten betyder også, at man som ægtefælle/partner til en person i terapi ikke kan få oplysninger om hvad der foregår i samtalerne, med mindre partneren selv ønsker at fortæller om det. Man kan ej heller få oplysninger om andre personer som går i terapi. For børn under 18 år gælder det, at forældrene i princippet og som regel har ret til at få oplysninger om behandlingen jf. sundhedsloven. I praksis laves der dog samarbejdsaftaler om hvordan formidlingen til forældrene foregår bedst muligt. Det foregår oftest ved familiesamtaler, da det også for børn og unge kan være en væsentlig faktor for at kunne arbejde terapeutisk, at man kan tale frit uden fare for at det man fortæller terapeuten, bliver videregivet udenfor ens kontrol eller vidende.

  Jeg kan ikke udtale mig til andre personer, om de klienter der går i terapi her, jeg kan ikke engang fortælle hvorvidt en person kommer til samtaler her eller ej.

  Journalføring:

  For at kunne give dig den bedst mulige hjælp/behandling, laver jeg fra gang til gang et journalnotat. Oplysningerne føres udelukkende som interne arbejdspapirer. Der videregives aldrig noget til 3. mand med mindre du selv ønsker det og har givet samtykke til dette. Som privatpraktiserende psykoterapeut lægger jeg vægt på netop dette, fordi det har en stor betydning for praksis, at man kan henvende sig her og gå i samtaleterapi uden at samtalernes indhold refereres videre til hverken menigmand, kommunale instanser, forsikringsselskaber eller lignende.

  Jeg har valgt at slette alle journalnotater så snart du afslutter dit forløb hos mig. Det vil altså sige, at journalerne kun er tilgængelige i den tid du går i terapi her.

  Persondataloven:

  Der gøres opmærksom på, at du som klient har rettigheder jf. Persondataloven lov nr. 429 af 31 maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt jf. § 31, indsigelse jf. §35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende jf. §37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin samtykkeerklæring/tilladelse tilbage jf. §38.